Kết quả ngày 27/10/2020
X90 X9 X3,5
38 3 - 8
04
05
11
13
19
27
28
31
34
36
38
41
45
46
57
61
65
68
69
75
79
79
81
85
91
92
95
 
HT event
Tên Tổng
luky1919 6826
nbd88 5556
ketthuc 5188
kimnam85 2977
HuyNguyen 2716
phattai71 2337
huongquedd 2326
nnplinh0105 2137
blackcat 1224
baythu1710 977
lieu79 603
Doden2018 236
danviphn 58
nguyem 18
bepin181007 14