Kết quả ngày 23/04/2019
X90 X9 X3,5
41 4 - 1
02
09
09
10
14
17
27
28
34
38
39
41
47
48
48
52
57
58
62
64
71
73
87
89
89
96
98
 
HT event
Tên Tổng
Bongchay09 9449
HuyNguyen 8982
amdfcone 2770
poker2ok 1968
backwomen 1474
nbd88 1119
nnplinh0105 1068
blackcat 604
md5 505
notusproq 504
Khongquay80 399
012ok 344
playchoi 303
Doden2018 200
Drem68 180