Kết quả ngày 24/01/2021
X90 X9 X3,5
83 8 - 3
01
07
14
20
26
27
27
35
41
42
47
49
52
53
53
55
56
64
71
74
78
79
81
83
84
88
90
 
HT event
Tên Tổng
luky1919 22974
blackcat 17384
huongquedd 14843
cucvang 13500
Anh19 12633
HuyNguyen 12086
suri38 10971
lieu79 9435
phattai71 8667
backwomen 7493
nnplinh0105 7398
Lamlaitudau 7225
nbd88 6762
ketthuc 5786
minhlode 5660