Kết quả ngày 20/07/2019
X90 X9 X3,5
05 0 - 5
01
05
09
11
16
30
32
34
35
38
44
45
51
53
54
56
66
72
77
77
83
85
87
88
90
99
99
 
HT event
Tên Tổng
Bongchay09 15952
medlin2 14212
backwomen 13712
HuyNguyen 8306
camdoq7 3092
phattai71 2255
160trvnd 1626
nbd88 1574
Quangchi 1546
vodoi2012 1307
THHT2 1257
poker2ok 1235
anh89 1101
blackcat 457
Doden2018 424