Kết quả ngày 27/01/2022
X90 X9 X3,5
40 4 - 0
01
01
14
16
21
22
25
28
28
32
33
39
40
40
47
49
51
55
58
65
66
70
71
71
76
79
94
 
HT event
Tên Tổng
Aicaque1 17524
THHT3 17049
nnplinh0105 4981
Choem2USD 1436
Bongchay09 1409
Huongthao71 930
jack1984 201
khanhhaukb 98
HuyNguyen 57
minhlode 36
gamewin 20
Lodehanhkong 18
ngoctoi 14
peyo297 7