Kết quả ngày 14/08/2020
X90 X9 X3,5
14 1 - 4
04
06
07
09
09
12
14
14
14
22
22
26
28
33
47
49
51
54
55
56
61
62
65
65
68
86
90
 
HT event
Tên Tổng
lieu79 8860
huongquedd 2932
mesiro 2005
phattai71 1991
nnplinh0105 1923
hungban 1420
candang2020 1330
liamhuynh 1216
ketthuc 1148
HuyNguyen 838
vinhbinh2020 711
Doden2018 111
Lodehanhkong 26
binary 10
Drem68 4