Kết quả ngày 21/11/2019
X90 X9 X3,5
15 1 - 5
03
03
04
05
08
10
11
12
15
20
24
31
35
43
43
50
57
58
64
68
68
69
76
84
86
89
95
 
HT event
Tên Tổng
thinhvuong79 373
poker2ok 138
Lodehanhkong 83
nbd88 81
lieu79 80
phattai71 53
Doden2018 25