Kết quả ngày 21/01/2020
X90 X9 X3,5
97 9 - 7
01
02
06
07
13
17
19
25
35
40
43
47
48
54
55
58
61
63
65
71
72
72
85
87
93
95
97
 
HT event
Tên Tổng
thinhvuong79 5034
ngoctoi 4514
nbd88 3627
huongquedd 1864
phattai71 1093
Doden2018 495
Drem68 364
nguyenhue1993 310
maymanmmo 307
poker2ok 274
ongchu2017 180
nnplinh0105 139
Khongquay80 45
Lodehanhkong 39
binary 14