Kết quả ngày 25/06/2022
X90 X9 X3,5
68 6 - 8
08
18
25
33
36
39
39
43
43
45
51
51
52
54
54
54
66
68
77
78
78
82
84
85
90
94
99
 
HT event
Tên Tổng
Choem2USD 8820
thanhcong88 7485
Aicaque1 2209
Bongchay09 1812
khanhhaukb 1637
Huongthao71 1416
bupphet 959
lieu79 797
nnplinh0105 473
hungban 189
gamewin 177
Lodehanhkong 113
rudyduncan03 7