Kết quả ngày 20/04/2018
X90 X9 X3,5
61 6 - 1
02
06
08
10
10
12
13
18
21
22
23
28
30
37
38
38
40
41
43
44
44
56
61
68
77
94
97
Quay số may mắn giải thưởng 10$
- Mỗi ngày chúng tôi sẽ tính tổng số tiền bạn chơi trong lô đề và head or tail để tặng vé.
- Khi bạn sử dụng từ 10$ trở lên trong lô đề bạn được tặng một vé, sử dụng từ 20$ trở lên trong head tail bạn được tặng 1 vé.
- Tối đa bạn được 2 vé để sử dụng vào ngày hôm sau. (mỗi trò tối đa 1 vé)
- Bạn có thể sử dụng mỗi vé cho 1 lần quay.
- Nếu không sử dụng vé sẽ hết hạn và không thể sử dụng trong ngày tiếp theo.
- Giải thưởng sẽ được trao ngẫu nhiên cho người tham gia may mắn
Có 2 lần quay thưởng lần 1 là 10 giờ sáng, lần 2 là 10 giờ tối (22h).
Ai cũng được tham gia.
Mọi hành vi gian lận đều không được tính!

Bạn có: 0 vé

Đăng nhập để nhận 10$ miễn phí

 

Last 10 rounds

Thời gian User Winner
 
Rút tiền
Loại Tên $
Kiemsua 11
Kiemsua 13
Kiemsua 8.4
Kiemsua 7.8
HuyNguyen 3
HuyNguyen 1
HuyNguyen 3
backwomen 100.22
backwomen 102.16
HuyNguyen 2.49
backwomen 115
nnplinh0105 20

Nạp tiền
Loại Tên $
Kiemsua 5.7
Kiemsua 4.2
Kiemsua 7
snackman832001 3.2
backwomen 41
nnplinh0105 8.33
binary 29.15
backwomen 40
backwomen 200
backwomen 4.5
Kiemsua 3.1
backwomen 49