Kết quả ngày 22/08/2019
X90 X9 X3,5
93 9 - 3
04
16
17
20
23
28
31
33
34
39
39
40
40
41
44
52
56
58
58
60
64
69
75
81
89
93
98
Quay số may mắn giải thưởng 10$
- Mỗi ngày chúng tôi sẽ tính tổng số tiền bạn chơi trong lô đề và head or tail để tặng vé.
- Khi bạn sử dụng từ 10$ trở lên trong lô đề bạn được tặng một vé, sử dụng từ 20$ trở lên trong head tail bạn được tặng 1 vé.
- Tối đa bạn được 2 vé để sử dụng vào ngày hôm sau. (mỗi trò tối đa 1 vé)
- Bạn có thể sử dụng mỗi vé cho 1 lần quay.
- Nếu không sử dụng vé sẽ hết hạn và không thể sử dụng trong ngày tiếp theo.
- Giải thưởng sẽ được trao ngẫu nhiên cho người tham gia may mắn
Có 2 lần quay thưởng lần 1 là 10 giờ sáng, lần 2 là 10 giờ tối (22h).
Ai cũng được tham gia.
Mọi hành vi gian lận đều không được tính!

Bạn có: 0 vé

Đăng nhập để nhận 10$ miễn phí

 

Last 10 rounds

Thời gian User Winner
 
Rút tiền
Loại Tên $
notusproq 2.85
notusproq 2.85
notusproq 7.2
notusproq 4.75
notusproq 4.75
notusproq 6.1
notusproq 2.2
notusproq 4.23
bmtn8222 8
bmtn8222 8
bmtn8222 33
bmtn8222 20
Nạp tiền
Loại Tên $
bmtn8222 19
bmtn8222 19
ballenchi 25
bmtn8222 1.4
bmtn8222 10
bmtn8222 9
bmtn8222 19
mailanh117 10.2
bmtn8222 10
notusproq 39
bmtn8222 19
bmtn8222 19