Kết quả ngày 23/04/2019
X90 X9 X3,5
41 4 - 1
02
09
09
10
14
17
27
28
34
38
39
41
47
48
48
52
57
58
62
64
71
73
87
89
89
96
98
Đăng ký tài khoản

Hướng dẫn đăng ký

Tên đăng nhập: dùng để đăng nhập hệ thống, nhiều hơn 4 ký tự và ít hơn 15 ký tự. Email: dùng để active tài khoản, nhận thông báo quan trọng và lấy lại mật khẩu trong trường hợp bạn quên
Mật khẩu: dùng để đăng nhập cùng với Tên đăng nhập, bạn hãy điền 2 lần giống nhau ở Mật khẩu và Nhắc lại MK
Bảo mật: Bạn hãy nhập các chữ, số trong ảnh vào ô bên cạnh

Đăng ký thành viên


 
Rút tiền
Loại Tên $
anh89 5.9
anh89 6.5
anh89 1.2
anh89 1.3
anh89 1.1
anh89 1.2
notusproq 1.86
notusproq 3.35
anh89 1
torantobao 15
anh89 3.6
notusproq 7.6

Nạp tiền
Loại Tên $
anh89 17
anh89 19
egold 12.1
hocaobathang 11.5
nguhotuong 10
mhoangphuc1996 90
vantayden 1.03
vantayden 5.81
vantayden 12.81
vantayden 17
vantayden 19
vantayden 16