Kết quả ngày 23/01/2018
X90 X9 X3,5
01 0 - 1
00
01
04
11
17
21
21
21
29
29
30
45
48
55
55
56
57
62
72
73
73
78
82
88
92
98
99
Đăng ký tài khoản

Hướng dẫn đăng ký

Tên đăng nhập: dùng để đăng nhập hệ thống, nhiều hơn 4 ký tự và ít hơn 15 ký tự. Email: dùng để active tài khoản, nhận thông báo quan trọng và lấy lại mật khẩu trong trường hợp bạn quên
Mật khẩu: dùng để đăng nhập cùng với Tên đăng nhập, bạn hãy điền 2 lần giống nhau ở Mật khẩu và Nhắc lại MK
Bảo mật: Bạn hãy nhập các chữ, số trong ảnh vào ô bên cạnh

Đăng ký thành viên


 
Rút tiền
Loại Tên $
nghienlode 41.11
nbd88 2
nbd88 1.4
nbd88 1.4
nbd88 2.8
nbd88 2.6
nbd88 2.6
nbd88 1.5
nbd88 3.6
nbd88 1.8
nbd88 1.4
nbd88 1.4

Nạp tiền
Loại Tên $
conxinloi 1
cachim8888 2.5
hoamanlau 1.5
nghienlode 20
nghienlode 10
nhatruc3512 148500
012ok 77121
nbd88 25
nbd88 30
vodoi2012 49
nbd88 50
vodoi2012 49