Kết quả ngày 23/10/2018
X90 X9 X3,5
62 6 - 2
00
03
03
04
17
23
24
27
32
35
45
51
62
62
63
68
70
72
75
79
80
88
94
96
97
99
99
Đăng ký tài khoản

Hướng dẫn đăng ký

Tên đăng nhập: dùng để đăng nhập hệ thống, nhiều hơn 4 ký tự và ít hơn 15 ký tự. Email: dùng để active tài khoản, nhận thông báo quan trọng và lấy lại mật khẩu trong trường hợp bạn quên
Mật khẩu: dùng để đăng nhập cùng với Tên đăng nhập, bạn hãy điền 2 lần giống nhau ở Mật khẩu và Nhắc lại MK
Bảo mật: Bạn hãy nhập các chữ, số trong ảnh vào ô bên cạnh

Đăng ký thành viên


 
Rút tiền
Loại Tên $
locphat82 26
phattai71 52
luctieuphung 10
phattai71 20
Sodo9999 30
phattai71 10
tavit 31.5
sostramos 13
Sodo9999 10
HuyNguyen 1.2
Sodo9999 100.504
ajjingon123 10

Nạp tiền
Loại Tên $
khoailang 10
phattai71 9
Sodo9999 9.99
Sodo9999 10
tavit 22.2
torantobao 7.6
Sodo9999 5
fami123 10
conxinloi 10.2
locphat82 14
locphat82 10
mailanh117 2