Kết quả ngày 20/04/2018
X90 X9 X3,5
61 6 - 1
02
06
08
10
10
12
13
18
21
22
23
28
30
37
38
38
40
41
43
44
44
56
61
68
77
94
97
Đăng ký tài khoản

Hướng dẫn đăng ký

Tên đăng nhập: dùng để đăng nhập hệ thống, nhiều hơn 4 ký tự và ít hơn 15 ký tự. Email: dùng để active tài khoản, nhận thông báo quan trọng và lấy lại mật khẩu trong trường hợp bạn quên
Mật khẩu: dùng để đăng nhập cùng với Tên đăng nhập, bạn hãy điền 2 lần giống nhau ở Mật khẩu và Nhắc lại MK
Bảo mật: Bạn hãy nhập các chữ, số trong ảnh vào ô bên cạnh

Đăng ký thành viên


 
Rút tiền
Loại Tên $
Kiemsua 11
Kiemsua 13
Kiemsua 8.4
Kiemsua 7.8
HuyNguyen 3
HuyNguyen 1
HuyNguyen 3
backwomen 100.22
backwomen 102.16
HuyNguyen 2.49
backwomen 115
nnplinh0105 20

Nạp tiền
Loại Tên $
Kiemsua 5.7
Kiemsua 4.2
Kiemsua 7
snackman832001 3.2
backwomen 41
nnplinh0105 8.33
binary 29.15
backwomen 40
backwomen 200
backwomen 4.5
Kiemsua 3.1
backwomen 49